DISTRICT WISE WATTS APP GROUP FOR THE GOVERNMENT EMPLOYEE

DISTRICT WISE WATTS APP GROUP FOR THE GOVERNMENT EMPLOYEE

 *જિલ્લા ના ગ્રુપ ની લીંક પર ટચ કરી ગ્રુપમાં ADD થઈ શકશો કોઈ પણ એકજ ગ્રુપમા એડ થવુ*

દમન/દિવ-2

https://chat.whatsapp.com/IJ3e2V5YtWuEyWNKtWl1vN

દાહોદ 

https://chat.whatsapp.com/ETHkSDk076XKDDGdFBx1aA

અમદાવાદ-3

https://chat.whatsapp.com/Lwb1cEOfR66HThcYjCxYbk

અમરેલી-2

https://chat.whatsapp.com/EeI0GY8s5JP0dZerUesSGG

આણંદ-2

https://chat.whatsapp.com/FtN6KwjnRFQBX1ruuKGBLd

અરવલ્લી-2

https://chat.whatsapp.com/DqEc18C6CY23MSUdGRhnSf

બનાસકાંઠા-2

https://chat.whatsapp.com/B7H0HlyM4rD5os5UPvoYGt

ભરૂચ-2

https://chat.whatsapp.com/KHTaQrDFtWUJp5kWDna3nF

બોટાદ-2 

https://chat.whatsapp.com/Bj64WYVN7GUAIsqjI5JFcG

છોટાઉદેપુર-2

https://chat.whatsapp.com/KpsQmWjqmkJBW2pgnMhJWW

ડાંગ-2

https://chat.whatsapp.com/EqMycttmHrnHdThQXlBHMf

દેવભૂમિ દ્વારકા-2

https://chat.whatsapp.com/ByFWykYpqSP7AlZprIXcS2

ગાંધીનગર-2

https://chat.whatsapp.com/Hqx1ssLgJyLLaM2UQhMS8D

ગીર સોમનાથ-2

https://chat.whatsapp.com/KIPRfP22uLgJH4etgVJa4O

જામનગર-2

https://chat.whatsapp.com/FkebuU63brO8AxEM5bpmXn

જુનાગઢ-2

https://chat.whatsapp.com/CIEhy5eULQoLTD2nwzoA0x

કચ્છ-2

https://chat.whatsapp.com/Intth7HUsTJ7rzed4RwoGB

ખેડા-2

https://chat.whatsapp.com/Fk5Ete7jnxoKFXTHNCPg7G

મહીસાગર-2

https://chat.whatsapp.com/G4x1G7pH8FfGMjcLSnovye

મહેસાણા-2

https://chat.whatsapp.com/B6KQUw56IEi6pjhSQ7gtT7

મોરબી-2

https://chat.whatsapp.com/ILxnffwwPY43gBsEijtPV9

નર્મદા-2

https://chat.whatsapp.com/LHIUxIRprzyL2uTTjcVrNu

નવસારી-2

https://chat.whatsapp.com/D3ZeqV854CcBxxJ7eq9BIh

પંચમહાલ-2

https://chat.whatsapp.com/FSU6csjGEeQLME2nL68FO2

પાટણ-2

https://chat.whatsapp.com/EwSHQL3gHMN5BM8c5Vd5UR

પોરબંદર-2

https://chat.whatsapp.com/LmCe53kogJmBzhYBViYy78

રાજકોટ-2

https://chat.whatsapp.com/FyZiN80ayjg6PoAKKTj0sr

સાબરકાંઠા-2

https://chat.whatsapp.com/J0Ht3FOZQNZ3RxK5b0DMQo

સુરત-2

https://chat.whatsapp.com/Ic07NhNC80A1UR3NmATyNs

સુરેન્દ્રનગર-2

https://chat.whatsapp.com/Ee4TxPGHQB1ItGH97XQA6t

તાપી-2

https://chat.whatsapp.com/IgwVvIeYxt2LoA7ZLZOH0c

વડોદરા-2

https://chat.whatsapp.com/KRRCOZynnLM4ZeWZmzbmNt

વલસાડ-2

https://chat.whatsapp.com/BnSQQpajfr79SHNX5Ekgte

ભાવનગર-2

https://chat.whatsapp.com/HfX7ow87JGf8o1tDGl161v

Sharing Is Caring: