જમીનના જુના રેકોર્ડ જોવો અને ડાઉનલોડ કરો

હેલો મિત્રો કેમ છો આજે તમારા માટે જમીનના 7/12, 8-અ અને અન્ય દાખલા કઢાવવા હવે ઈ-ધરા કે ઈ-ગ્રામ સેન્ટર પર નહિ જવુ પડે.

તમારા ફોનમાથી ફી ઓનલાઈન ભરીને જમીનના દાખલા ડાઉનલોડ કરી પ્રીન્ટ કાઢી શકશો અને આ દાખલા કોઈપણ જગ્યાએ માન્ય ગણાશે. 7, 12, 8-અ અને અન્ય દાખલા anyror પરથી ડાઉનલોડ કરવાની માહિતી લઈને આવીયો છું અને નીચે તેની માહિતી વિસ્તાર માપેલ છે

As we all noticed Land is an important resource. Any stands for Any Record of Rights Anywhere. In Gujarat state for obtaining the land record the AnyRoR will be started. From here you will get the information about AnyRoR as well as how to check Land Records Online by Any RoR. So, let’s see the information…

 

How to Check AnyRoR Online:

First attend the office official site of AnyRoR or attend anyror.gujarat.gov.in After that click on the button View land Record.Now select any of the selections as per your requirement.Then enter your land information like District, Talukas, village, survey number/Khata number. After that enter the verification code and click on on the get information button Now you’ll check Any RoR district from the following

Types of the Land Records in the Gujarat AnyRoR:

VF7: ગામનું ફોર્મ 7 એ 7/12 અથવા સાતબારા ઉતરા તરીકે સમજવામાં આવે છે. તમે તમારી જમીનની માહિતી, ચોક્કસ જમીનની માલિકીની વિગતો, બોજા અને અન્ય અધિકારોની વિગતો VF7 ફોર્મમાંથી મેળવી શકો છો.

VF 8A: ગામનું ફોર્મ 8A ખાટા માહિતી પ્રદાન કરે છે. આ પ્રકારથી તમે ખાટા નંબર અને માલિકની માહિતી મેળવી શકશો.

 

 

VF6: ગામનું ફોર્મ 6 એ રજિસ્ટર છે જે જમીનના રેકોર્ડમાં રોજબરોજના ફેરફારોને એકીકૃત કરવા માટે તલાટી અથવા ગ્રામ્ય એકાઉન્ટન્ટ દ્વારા જાળવવામાં આવે છે. આનો ઉપયોગ કરીને તમે એન્ટ્રી વિગતોમાં કોઈપણ ફેરફાર તપાસશો. 

135 D: 135 D એ પરિવર્તનની સૂચના હોઈ શકે છે. એકવાર તમે મ્યુટેશન માટે અપીલ કરો, તલાટી નોટિસ 135D તૈયાર કરે છે. આ નોટિસ સંબંધિત સંબંધિત પક્ષકારો અને અન્ય રસ ધરાવતા પક્ષકારોને કોઈપણ વાંધા માટે આપવામાં આવે છે.

વેરિફિકેશન કોડ (કેપ્ચા) દાખલ કરો અને ઇચ્છિત રિપોર્ટ બનાવવા માટે “વિગત મેળવો” બટન પર ક્લિક કરો.

તમે www.anyror.gujarat.gov.in પર નીચેના જિલ્લાઓની કોઈપણ RoR તપાસી શકો છો.

અમદાવાદ, અમરેલી, આણંદ, અરવલ્લી, બનાસકાંઠા, ભરૂચ, ભાવનગર, બોટાદ, છોટા ઉદેપુર.

દાહોદ, ડાંગ, દેવભૂમિ દ્વારકા, ગાંધીનગર, ગીર સોમનાથ, જામનગર, જૂનાગઢ, કચ્છ, ખેડા.

મહિસાગર, મહેસાણા, મોરબી, નર્મદા, નવસારી, પંચમહાલ, પાટણ, પોરબંદર, રાજકોટ.

 

સાબરકાંઠા, સુરત, સુરેન્દ્રનગર, તાપી, વડોદરા અને વલસાડ જિલ્લા.

How to get certified computerized copy of the Gujarat Land Records?

If you want computerized certified copy of  the 7/12 Utara, 8A or 6 entry follow the given steps here

  • You must be  visit nearest e-Dhara Kendra. You can be find e-Dhara Knedra at local Taluka Mamlatdar office.
  • At local e-Dhara Kendra you can be request for RoR print. Please note that you must have Survey Number, Khata Number, Farm Name or Khatedar Name with you while the requesting RoR print.
  • Operator will be confirm records information first then will print 7/12 or 8A from the computer.
  • e-Dhara Dy Mamlatdar or any nominated personnel signs and stamps requested computerized RoR, which is the handed around to you.
  • Note:
  • User charges of Rs. 15/- are the collected.

Important link 

Signature of applicant for the receiving computerized demanded RoR is taken in RoR issuance register.

 

ઓફિશિયલ લેટર અહીંથી વાંચો

anyror.gujarat.gov.in is the only official website for the checking and downloading RoR. 7/12 Utara, Form 8A etc in the Gujarat State. Do not use other websites or mobile apps with the similar names.

મિત્રો તમને અહીં આ સરકારી માહિતી લાવીયા છીએ અને આ માહિતી ખેડૂત ભાઈઓ માટે ખુબજ કામની અને ઇમ્પોટન છે શેર કજરો અને નવી નવી માહિતી મળવો.

Sharing Is Caring: